1,

PLAN PRAC
GDAŃSKIEJ FUNDACJI TWÓRCÓW I WYKONAWCÓW
MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ
na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

Koncerty, nagrania studialne i prace organizacyjne:

1. 20-01-2009 r. - godz. 11:30
    Dom Rzemiosła w Gdyni.
    Recital współczesnej muzyki fortepianowej.
    W programie utwory Jana Ekiera, Piotra Lacherta i Witolda
    Lutosławskiego. Wykonawca: Justyna Philipp - fortepian.
    Koncert zorganizowała przy współpracy z Gdańską Fundacją
    TiWMW red. Stanisława Grażyński, która występ prowadziła.
2. Luty 2009 r. - okresowa aktualizacja strony internetowej Fundacji.
    Aktualizacja została przeprowadzona przez fundatora Justynę
    Philipp, artystę plastyka Krystynę Wojcieszkiewicz
    i informatyka Waldemara Filipkowskiego.
3. Marzec 2009r. - prace organizacyjne i programowe w sprawach Children's
    Philharmonic.
4. 8-04-2009 r. - godz. 18:00
    Studio Koncertowe S-3 Radia Gdańsk.
    Drugi koncert Children's Philharmonic
    p.t. "Barwy Wiolonczeli" z udziałem uczniów Szkoły
    Muzycznej IIst. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni oraz
    studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w
    Gdańsku. W programie również utwór patrona Filharmonii
    Dziecięcej.
    Organizacja koncertu Gdańska Fundacja Twórców i
    Wykonawców Muzyki Współczesnej, Gdańskie Koło
    Miłośników Muzyki Współczesnej przy współpracy Radia
    Gdańsk.
5. Maj 2009 r. - Prace nagraniowe w studiach Radia Gdańsk. Utwory solowe
    i kameralne.
6. Czerwiec 2009 r. - Nagranie w Studio Radia Gdańsk sonat fortepianowych Piotra
    Lacherta.
7. Lipiec 2009 r. - Kolejna aktualizacja strony internetowej Fundacji.
8. 25.08.2009 r. - Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu w ramach
    Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego
    Towarzystwa im. Ferenca Liszta - przeniesiony z ubiegłego
    roku recital pianistki Justyny Philipp.
9. Wrzesień 2009 r. - Studio Koncertowe S-3 Radia Gdańsk.
    Trzeci Koncert Children's Philharmonic z udziałem artystów
    muzyków Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka
    Chopina w Gdańsku. W programie utwory współczesne,
    komponowane z myślą o młodzieży.
10. Październik 2009 r.- czwaty koncert Children's Philharmonic
    dla młodzieży szkół podstawowych Trójmiasta.
11. 15-19 -11-2009 r. - I Międzynarodowy Festiwal pod nazwą "NEW LIVE MUSIC".
12. Grudzień 2009 r. - okresowa aktualizacja strony internetowej Fundacji.
13. Styczeń 2010 - cykl koncertów Children's Philharmonic
    w Szkołach Trójmiejskich. Elżbieta Karmelita-Wojciechowska - altówka
    z Justyną Philipp - fortepian.
14. Luty 2010 - Koncerty dla dzieci niepełnosprawnych w Placówkach
    Wychowawczych, z udziałem artystów muzyków Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
    w Gdańsku.
15. Marzec 2010 - Polskie Radio Gdańsk - Studio koncertowe
    przy ul. Grunwaldzkiej 18
    Koncert Children's Philharmonic p.t. "Barwy gitary"
    z udziałem Jana Kowalczyka jako pedagoga wraz z uczniami.
    Będzie to nagranie piątej CD (live) z cyklu Barwy Instrumentów.
    Przypomnijmy:
    Barwy kontrabasu - nagrała w Radio Gdańsk Jadwiga Moskal z Justyną Philipp
    Barwy fortepianu - nagrała Justyna Philipp
    Barwy wiolonczeli - z udziałem uczniów Jadwigi Rudka-Stefaniak i studentów
                                   Tadeusza Samerka (live)
    Barwy waltornii - nagrywać będzie we wrześniu 2009 w Polskim Radio Gdańsk
                                Piotr Pożakowski z Bożeną Szull-Talar
    Barwy gitary - będziemy nagrywać właśnie w marcu 2010.
16. Kwiecień - Barwy akordeonu - koncert w Radio Gdańsk Children's Philharmonic
     z udziałem akordeonistów Wybrzeża.
17. Maj - Tadeusz Zygfryd Kassern - koncert w Polskim Radio Gdańsk
    Children's Philharmonic - Koncert fortepianowy z orkiestrą i utwory solowe Kasserna.
    Koncert monograficzny dedykowany dzieciom.
18. Czerwiec - koncerty w przedszkolach w Gdyni z udziałem uczniów i pedagogów
    Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdyni.
19. Lipiec i sierpień - okresowa aktualizacja strony internetowej Fundacji
20. Sierpień - Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu - recital fortepianowy Justyny
    Philipp z utworami Piotra Lacherta.
21. Wrzesień - recital organowy Edyty Muller i Iwony Muller
22. Październik - recital fortepianowy Justyny Philipp w Sali Concertino
    w Gdyni - Orłowie.
    Program: Muzyka fortepianowa twórców XX i XXI wieku.
23. Listopad - słuchanie nagrań CD Fundacji.
24. Grudzień - Recital Justyny Philipp, gdańskiej pianistki - kolędy w Radio Gdańsk.

Uwaga:
Gdańska Fundacja Twórców i Wykonawców Muzyki Współczesnej
zastrzega wprowadzenie zmian terminów poszczególnych zadań.

Plan prac Fundacji sporządziła

Justyna Philipp
Fundator GFTiWMW
Gdańsk, dnia 14-03-2009r.


1 stycznia - 31 grudnia 2008 r.

styczeń 2008 r. Studio S-3 Radia Gdańsk S.A.
                        Sesja nagraniowa utworów kameralnych Piotra Lacherta
                        (bez udziału publiczności).
19. 02. 2008 r. godz. 17:00 Studio Koncertowe S-3 Radia Gdańsk S.A.
                        Pierwszy z siedmiu - “Koncert monograficzny utworów Piotra
                        Lacherta z okazji 70. urodzin kompozytora” - recital Justyny Philipp.

W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. z okazji 70. urodzin
kompozytora, przewidujemy dokonanie siedmiu nagrań utworów
kameralnych Piotra Lacherta.

marzec 2008 r. okresowa aktualizacja strony internetowej Fundacji
12. 04. 2008 r. godz.18:00 Studio Koncertowe S-3 Radia Gdańsk S.A.
                        Utwory Antonio Vivaldiego w wykonaniu
                        Inquisition Orchestra pod dyr. Kingi Stachowiak.
19. 04. 2008 r. godz. 19:00 Studio Koncertowe S-3 Radia Gdańsk S.A.
                        Drugi z siedmiu - “Koncert monograficzny utworów Piotra Lacherta
                        z okazji 70. rocznicy urodzin kompozytora”, muzyka kameralna
                        w wykonaniu artystów Akademii Muzycznej w Gdańsku
                        i orkiestrowa w wykonaniu Inquisition Orchestra
                        pod dyr. Kingi Stachowiak.
kwiecień - maj 2008 r. Studio Koncertowe Radia Gdańsk S.A.
                        Sesja nagraniowa muzyki kameralnej Piotra Lacherta
                        i Tadeusza Kasserna (bez udziału publiczności).
30. 05. 2008 r. godz. 18:00 Teatr w Centrum Handlowym “Manhattan”
                        w Gdańsku-Wrzeszczu.
                        Coroczny koncert dla dzieci i młodzieży, z okazji
                        Międzynarodowego Dnia Dziecka. Udział w koncercie: Justyna Philipp,
                        prowadzenie koncertu: Janusz Gawrysiak i Ignacy Gawrysiak
czerwiec 2008 r. okresowa aktualizacja strony internetowej Fundacji
7. 06. 2008 r. godz. 18:00 Teatr Letni w Gdańsku - Wrzeszczu.
                        Koncert utworów młodych kompozytorów gdańskich w wykonaniu
                        Inquisition Orchestra pod dyr. Kingi Stachowiak.
25. 08. 2008 r. Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, w ramach
                        XV Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego TiFL.
                        Trzeci Koncert monograficzny z okazji 70. urodzin Piotra Lacherta.
                        Recital Justyny Philipp (koncert przeniesiony na 2009 r.).
6. 09. 2008 r. godz. 18.00. Czwarty uroczysty Koncert monograficzny utworów kameralnych
                        Piotra Lacherta z okazji 70. urodzin kompozytora, połączony
                        z żywym nagraniem płytowym. W programie utwory solowe i kameralne
                        w wykonaniu artystów Akademii Muzycznej im. St.Moniuszki w Gdańsku.
18. 09. 2008 r. godz. 19:00 Sala Concertino w Gdyni-Orłowie.
                        Piąty Koncert, utworów fortepianowych Piotra Lacherta z okazji
                        70. urodzin kompozytora. W programie duety fortepianowe
                        w wykonaniu Justyny Philipp i Martyny Koseckiej
                        i Jolanty Jaroszewskiej-Szpotowicz.
                        Prowadzenie koncertu - pianista Rafał Lewandowski
wrzesień 2008 r. okresowa aktualizacja strony internetowej Fundacji
jesień 2008 r. Festiwal Muzyczny pod nazwą “NEW LIVE MUSIC” z przyczyn
                        organizacyjnych zostaje przeniesiony na jesień 2009,
                        za co serdecznie przepraszamy wszystkich zainteresowanych.
listopad 2008 r. okresowa aktualizacja strony internetowej Fundacji

Studio Koncertowe S-3 Radia Gdańsk S.A.
Koncert Kompozytorski Eugeniusza Głowskiego został przeniesony
na kolejny sezon artystyczny 2009.

11 grudnia 2008, godz. 18.00, koncert p.t. Fryderyk Chopin - Piotr Lachert,
organizowany w Ratuszu Staromiejskim, ul Korzenna w Gdańsku,
we współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina.
Szósty koncert z okazji 70. urodzin Piotra Lacherta - ze względów technicznych
przeniesiony na 19 marca 2009

Siódmy koncert dedykowany Piotrowi Lachertowi.
Children's Philharmonic - Koncert inauguracyjny
Wystąpią artyści soliści Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina:
Elżbieta Karmelita-Wojciechowska - altówka, Piotr Pożakowski - róg
oraz Justyna Fedus i Justyna Philipp - pianistki.
W programie kolędy w opracowaniu Jana Ekiera, Justyny Fedus, Piotra Lacherta, Witolda
Lutosławskiego i Piotra Pożakowskiego.
Patronem Children's Philharmonic jest Piotr Lachert.
Studio Koncertowe S 3 Radia Gdańsk, przy ul. Grunwaldzkiej 18, godz. 18.00

Na wszystkie koncerty wstęp wolny.

Fundacja GFTiWMW zastrzega ew. wprowadzenie zmian terminów koncertów.

Justyna Philipp
Fundator GFTiWMW