Strona czasopisma www.glissando.pl


Nowa muzyka

Wydarzenia


Z Gdańska

     W połowie czerwca 2005 powstała w Trójmieście Gdańska Fundacja Twórców i Wykonawców Muzyki Współczesnej. Jej założycielami i fundatorami są: gdański kompozytor i akordeonista prof. Krzysztof Olczak, wiolonczelista prof. Krzysztof Sperski i pianistka Justyna Philipp. Prezesem zarządu Fundacji została inż. Katarzyna Gebert - Zaremba, członkami zaś Jan Suświłło oraz red. Stanisława Grażyńska i inż. Jacek Puchalski z Radia Gdańsk. Fundacja działa z aprobatą ministra kultury, pod patronatem Akademii Muzycznej w Gdańsku, przy wsparciu Radia Gdańsk i Gdańskiego Koła Miłośników Muzyki Współczesnej. Celem działania organizacji jest rozpowszechnianie muzyki współczesnej, skupienie trójmiejskiego środowiska twórczego wokół jej kompozytorów i wykonawców, stwarzanie warunków ułatwiających ujawnianie i rozwój artystyczny szczególnie utalentowanej młodzieży, eksponowanie gdańskiego środowiska muzycznego w kraju i za jego granicami, propagowanie muzyki tworzonej współcześnie również i poza środowiskiem muzycznym.